Kategorie

Najnowsze


prawo, radca prawny, notariusz

Chroń dane swoich klientów
Każda poważna firma, której zależy na zaufaniu swoich klientów, powinna dbać no bezpieczeństwo przetwarzanych przez nią danych.

Jednak im danych jest więcej, tym bardziej skomplikowane staje się zarządzanie nimi. Właśnie dlatego na pewnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa konieczna staje się jasno sprecyzowana polityka bezpieczeństwa informacji (przykład na www.e-regulaminy.pl).

Jasne zasady

To, co kryje się pod tą nazwą, to po prostu zestaw reguł i procedur, regulujących zarządzanie i ochronę danymi oraz sprzętem, na którym są one przechowywane (i chodzi tu zarówno o komputery, jak i o zewnętrzne nośniki, np. dyski USB). W ramach polityki bezpieczeństwa ustala się między innymi kto ma dostęp do newralgicznych danych i w jakim zakresie, sposób w jaki sposób następuje identyfikacja uprawnionych osób, czy choćby częstotliwość zmiany haseł.

Wymóg ustawowy

Dlaczego polityka bezpieczeństwa informacji jest taka ważna? Chociażby ze względów prawnych. Konieczność jej posiadania narzuca na wszystkich administratorów danych ustawa – bez względu na to, czy przetwarzane będą nazwiska, adresy, czy jakiekolwiek inne informacje. Zgodnie z przepisami muszą oni chronić dane osobowe przed przechwyceniem przez kogoś niepowołanego. Ponadto posiadanie odpowiedniej polityki jest niezbędne, aby zarejestrować zbiór danych w GIODO.

Z punktu widzenia klienta

Kary wynikające z odpowiednich paragrafów to jednak nie jedyne, co wymusza stosowanie polityki bezpieczeństwa informacji. Drugim, niemniej istotnym, argumentem na rzecz jej wprowadzenia i przestrzegania jest wiarygodność. Firma, która dba o ochronę prywatności swoich klientów po prostu budzi większe zaufanie. Zwłaszcza w sytuacji, gdy dla wielu marketingowców prywatność coraz częściej staje się po prostu towarem.

W obiektywie


prawo
radca prawny
notariusz